Sürücü Belgesi ve Kiralama Yaşı Sınırlandırılması

En az 3 yıl geçerIi sürücü beIgesine sahip 21 yaşındaki kişiler A, B, C, D, ve K grubu aracları kiralayabilirler. F , G , H grubu aracların kiralanabilmesi için 3 yıllık sürücü belgesine sahip ve 25 yaşında olma koşulları aranılır.

Kiralama Süresi

En az kiralama süresi 24 saattir. Uzun süreli kiralamada en az kiralama süresi 30 gündür.

Fiyatlara Dahil Olan ve Olmayan Hususlar

Fiyatlara araçların sınırsız kilometrede kullanım hakkı, yağlama ve teknik bakım giderleri dahildir. Akaryakıt, Hasar Sorumluluk Sigortası (KASKO), Hırsızlık Sigortası, Ferdi Kaza Sigortası, Tek yön ücreti, teslim etme, teslim alma ücreti bebek koltuğu ücretleri ile % 18 KDV vergisi ayrıca hesaplanır.

Akaryakıt

Araçların müşteriye teslimi tam dolu depo benzin ile yapılır. Eksik veya boş depo benzin ile iade edilen araçlarda yakıt farkı hizmet ücreti ile birlikte tahsil edilir.

Tek Yönlü Kiralamalar

Aracın teslim alınan şehirden başka bir şehire iadesi durumunda tek yön ücreti uygulanır. İLAVE SÜRÜCÜLER Aracın kiralayan şahıs dışındaki kişi / kişilerce kullanılabilmesi ilave sürücü / sürücülere ait sürücü belgesi bilgilerinin ücret karşılığında olmak üzere kira sözleşmesinin üzerinde gösterilmesi ile mümkündür. Aksi durumun belirlenmesi ve/veya herhangi bir kaza durumunda tüm sigortalar geçersiz sayılarak gerek kiralayan ve gerekse aracı kullanan kişi/kişiler ayrı ayrı ve müştereken sorumlu tutulurlar. 

Teslim Etme ve Teslim Alma

ALVİS Rent A Car'ın bulunduğu şehir içerisinde havalimanı, otel, gar vs teslim etme ve bırakma ücretsizdir.

Teslim Gecikmeleri

Araçların geriye tesliminde 3 saate kadar olan gecikmelerde her saat için günlük kira fiyatının 1/3'ü ayrıca 3 saati aşan gecikmelerde 1 günlük kira fiyatı alınır.

Sigortalar

ALVİS Rent A Car müşterilerinin gerek kanunların emrettiği şekilde ve gerekse tercihleri doğrultusunda sigortalanmaları için iki tür sigortayı müşterilerinin hizmetine sunar.Birincisi kanun gereği zorunlu olan trafik sigortası diğeri ise güven ve emniyeti sağlamaya yönelik hazırlanan Hasar Muafiyet Sigortası (CDW) , Hırsızlık Sigortası (TP) , Ferdi Kaza Sigortası (PAI) 'dır.

Ödeme

Kiralama tutarının toplamı kira sözleşmesinin başlangıcında nakit olarak veya kredi kartı ile (VISA - MASTER - DİNERS - AMERICAN EXPRES - EURO CARD) yapılabilir.

Trafik Cezaları

Trafik yasalarına uyulmamasından doğacak her türlü sorumluluk ve maddi ceza kiracıya aittir.Araçların hangi nedenle olursa olsun resmi veya yerel makamlar tarafından tutulması nedeniyle geçecek zaman sözleşme süresi içine ilave edilir.

Önemli Notlar

Kiralanan aracın kazaya uğraması veya çalınması durumunda aracın yeri değiştirilmeden en yakın polis veya jandarma karakoluna başvurarak kaza, hırsızlık ve alkol tespiti raporları alınmalıdır. Aksi halde satın alınan tüm sigortalar geçersiz sayılarak meydana gelen her türlü zarar üçüncü şahıslara verilen maddi ve manevi kayıplarıda içermek üzere kiracıdan tahsil edilir.